Stres i koronawirus

Szerzenie się pandemii COVID-19 może być bardzo stresujące dla wielu osób, podkreślają specjaliści z Centrów Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) na stronie internetowej instytucji (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html). Każdy reaguje inaczej w stresujących sytuacjach. To, jaka będzie …

schmatyczna postać z ikonami biurowymi nad głową

Jak uczyć się w domu

Czas Jeśli możesz wybierz stałą godzinę o której rozpoczniesz i zakończysz pracę. Miejsce Jak zoptymalizować swoje miejsce do nauki? zorganizuj przestrzeń wokół siebie w przyjazny, harmonijny sposób – to ułatwi …

ZAJĘCIA WWR W DNIACH 26.03.20 – 26.04.20

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 …

Konsultacje z pracownikami poradni

Szanowni Klienci naszej Poradni W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną większość specjalistów PPP nr 9 nie pracuje w sposób bezpośredni z klientem. Wszyscy pracownicy, niebędący w trakcie nieobecności usprawiedliwionej, w …