Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wnioski o organizację zajęć terapeutycznych w ramach programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, można składać wraz z kopią aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w sekretariacie Poradni od 15 czerwca …