Pliki i dokumenty do pobrania

Ogólne

Związane z orzecznictwem

Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2021/22

Aby sprawa mogła być rozpatrzona przez Zespół Orzekający, wnioskodawca składa w sekretariacie poradni wypełniony wniosek i zaświadczenie lekarskie. Odpowiednie druki można otrzymać w sekretariacie poradni lub pobrać klikając w poniższe linki:

Procedura obowiązująca w PPP- 9 opisująca tryb wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją motoryczną. (doc 24KB)

Związane z rozwojem zawodowym

Związane z trudnościami dydaktycznymi

Związane z wadami wzroku i słuchu

Związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju