Jesteśmy grupą wysoko wykwalifikowanych osób pracujących różnymi metodami terapeutycznymi.

 1. Dokonujemy diagnozy oraz prowadzimy terapię indywidualną oraz w małych grupach w zakresie:
  • wczesnych uwarunkowań rozwoju mowy,
  • zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym : afazja, dysfazja, autyzm,
  • zniekształceń artykulacyjnych (dyslalii tj. seplenienia, rotacyzmu itp.),
  • trudności w czytaniu i pisaniu,
  • niepłynności mowy,
  • zaburzeń ekspresji mowy na tle emocjonalnym,
  • wad słuchu i towarzyszącym trudnościom w komunikacji werbalnej,
  • zaburzeń głosu.
 2. Udzielamy porad rodzicom naszych pacjentów a także konsultacji dla nauczycieli, logopedów.
 3. Bierzemy udział w ogólnokrajowym programie badań przesiewowych słuchu u dzieci 6-9 letnich „Słyszę” dokonujemy ich w wybranych placówkach.
 4. Współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie prowadzenia praktyk studenckich.
 5. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.