Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych psychologów i pedagogów zajmujących się diagnozą dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej. Przeprowadzamy również ocenę gotowości szkolnej dziecka.

Główne zadania zespołu:

  1. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci i indywidualnych potrzeb.

  2. Rozpoznawanie trudności i zaburzeń rozwojowych oraz kwalifikacja do form pomocy.

  3. Terapia indywidualna wspierająca rozwój dzieci.

  4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

  5. Współpraca z nauczycielami przedszkoli i wsparcie w procesie edukacyjnym.

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

  1. Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka, potrzeb i możliwości w zakresie psychomotorycznego i społeczno – emocjonalnego funkcjonowania.

  1. Diagnoza zaburzeń rozwojowych dzieci:

– opiniowanie do WWR

– orzekanie o potrzebie KS

  1. Formy terapii:

– psychoterapia małego dziecka;

– terapia pedagogiczna

– WWR

– terapia Warnkego

– terapia Reha – com

  1. Konsultacje z rodzicami. Ukierunkowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w domu.

  2. Obserwacja w przedszkolu. Konsultacje z nauczycielami przedszkola.