Jesteśmy Zespołem wykwalifikowanych psychologów i pedagogów zajmujących się głównie diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Nasze działania diagnostyczne uzupełniamy szeroką ofertą skierowaną zarówno do nauczycieli jak i do samych uczniów oraz ich rodziców. Jest to między innymi:

– terapia uczniów z wszelakimi deficytami rozwojowymi

– terapia uczniów z grupy ryzyka dysleksji i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– praca z uczniami zdolnymi

– wspieranie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi

– terapia Biofeedback

  • terapia Rehacom
  • Arteterapia, Sensoplastyka®
  • Terapia Instrumental Enrichment
  • Socjoterapia

– wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej

– wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno –wychowawczej

  • prowadzenie mediacji rodzinnych i szkolnych
  • w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wakacje oferujemy dyżury wybranych pracowników (do momentu przerwy wakacyjnej w PPP9 i potem do 1 września). Plan takich dyżurów zostanie przygotowany i rozesłany do Szkół.