To zespół wykwalifikowanych i certyfikowanych psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach psychoterapii.

Zakres udzielanej pomocy:

 • psychoterapia indywidualna
 • terapia rodzinna
 • konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, rodziców lub innych prawnych opiekunów
 • zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych
 • zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla uczniów  lub nauczycieli
 • grupa wsparcia dla nauczycieli
 • dyżury psychologiczne w szkołach
 • zajęcia interwencyjne w zespołach klasowych będących w sytuacji kryzysowej
 • zajęcia w zespołach klasowych w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • wykłady psychoedukacyjne dla rodziców wg potrzeb
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów wg potrzeb
 • udzielanie wsparcia i pomocy uczniom i ich rodzicom
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacji uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel, uczeń-rodzic
 • orzecznictwo i konsultacje psychologiczne