Jesteśmy Zespołem psychologów, pedagogów o specjalizacji tyflo- surdo-, oligofrenopedagogów. Od niedawna w naszym dziale są też terapeuci integracji sensorycznej.

Zajmujemy się wspieraniem i ukierunkowaniem rozwoju dziecka słabosłyszącego, niesłyszącego, słabowidzącego, niewidomego. Dotyczy to małego dziecka, ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (czyli od 0 r.ż do 18 r.ż., a właściwie do końca obowiązkowej edukacji). Naszym głównym zadaniem jest diagnoza rozwoju oraz określenie form i metod wspomagania, sformułowanie tych zaleceń w wydawanych dokumentach:

  • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

  • orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podejmujemy działania z zakresu poradnictwa dotyczącego problemów wychowawczych, wspierania rozwoju, zapewnienia różnorodnych form pomocy i ukierunkowania zawodowego.

Naszym rejonem działania jest miasto Wrocław, powiat wrocławski oaz powiaty milicki, wołoski, oławski, trzebnicki, strzeliński, oleśnicki.