Nasza Poradnia obejmuje najmłodsze niepełnosprawne dzieci pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju od 2006 roku. Oferujemy terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, biofeedback, zajęcia z zakresu integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane na mocy rozporządzenia z 24 sierpnia 2017r., ( DZ. U. z 2017 poz.1635), dedykowane jest dzieciom niepełnosprawnym. O opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni dziecka od chwili , gdy niepełnosprawność zostanie wykryta i potwierdzona diagnozą lekarską ( jest ona niezbędna do wydania opinii) do momentu podjęcia nauki w szkole . W celu pozyskania opinii rodzice zgłaszają się z wnioskiem do rejonowej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w której specjaliści dokonują oceny funkcjonowania dziecka i określają jakich form pomocy potrzebuje. Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, należy złożyć ją oraz wniosek o objęcie zajęciami w konkretnym, wybranym ośrodku. Wniosek do naszej Poradni- w zakładce do pobrania.
Koordynacją zajęć wwrd na terenie Poradni zajmuje się Joanna Czyżewska- Smereka.

Co powinno niepokoić w rozwoju dziecka?

  • W pierwszych miesiącach życia – opóźnienia w rozwoju ruchowym.
  • W późniejszych – opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym, opóźnienia w rozwoju mowy.

Przykłady etapów rozwojowych dla ważniejszych umiejętności dziecka

Podnoszenie główki

Miesiąc życia Dziecko potrafi
1 Odrywa nosek od materaca, nisko unosi główkę
2 Unosi główkę pod kątem 45 stopni
3 Unosi główkę pod kątem 90 stopni. Podczas pionowego trzymania dziecka utrzymuje ono główkę pionowo przez ok. 1 minutę
4 Unosi główkę pod kątem 90 stopni. Trzymane pionowo utrzymuje główkę.
5 Unosi się na przedramionach. Odwraca głowę w kierunku bodźca
6 Swobodnie odwraca głowę w kierunku bodźca. Utrzymuje sztywno główkę w pozycji pionowej.

Umiejętność siedzenia

Miesiąc życia Dziecko potrafi
3 Krótko siedzi z całkowitą pomocą opiekuna (tylko wtedy, gdy potrafi już utrzymać sztywno główkę przez ok. 1 minutę)
4 Siedzi nieco dłużej z całkowitym podparciem i z pomocą opiekuna
5 Samodzielnie siedzi z podparciem
6 Samodzielnie siedzi bez podparcia
7 Samodzielnie siedzi bez podparcia. Wykonuje ruchy w pozycji siedzącej
8 Samodzielnie siada

Stanie

Miesiąc życia Dziecko potrafi
3 Próbuje przyjmować pozycję stojącą, na krótko usztywnia nogi w kolanach
4 Podtrzymywane pod pachy opiera nóżki o podłoże i utrzymuje na nich ciężar ciała
5 Coraz lepiej utrzymuje ciało na prostych nóżkach, gdy jest podtrzymywane
6 Pociągane za rączki wstaje z siadu lub leżenia. Podejmuje pierwsze próby stawiania kroków
7 Stoi samodzielnie
8 Próbuje wstawać samodzielnie po uchwyceniu się podpory i podciągnięciu
9 Coraz sprawniej wstaje korzystając z niewielkiej podpory
10 Próbuje wstawać z klęku lub raczkowania

Chodzenie

Miesiąc życia Dziecko potrafi
6 Podtrzymywane pod pachy stawia pierwsze kroki
7 Samodzielnie stoi z podparciem, próbuje pierwszych kroków
8 Lepiej stoi trzymając się prętów łóżeczka, wykonuje kilka kroków z trzymaniem się
9 Stawia kroki z jednoczesnym trzymaniem się obiema rączkami np. brzegów łóżeczka
10 Chodzi prowadzone za obie rączki
11 Chodzi przesuwając przed sobą podporę, np. krzesełko
12-14 Samodzielnie chodzi

Etapy rozwoju dużej motoryki w drugim roku życia

Miesiąc życia Dziecko potrafi
12-13 Samodzielnie chodzi
13 Samodzielnie przysiada
16 Kopie piłkę
16-17 Wspina się
17 Rzuca piłkę
16-18 Biega
19-20 Wchodzi po schodach
21-22 Próbuje rozbierać się
22-23 Podskakuje
21-24 Próbuje jeździć na rowerku

Etapy rozwoju małej motoryki w drugim roku życia

Miesiąc życia Dziecko potrafi
13-14 Chwyta pęsetkowo
13-15 Nieporadnie posługuje się łyżką lub widelcem
13-15 Rysuje znaczki, bazgrze
13-16 Pije z kubka
13-18 Wkłada klocek do otworu
13-17 Próbuje samodzielnie myć zęby
16-17 Buduje wieżę z 2 klocków
16-18 Buduje wieżę z 4 klocków
19 Buduje wieżę z 5 klocków
21 Buduje konstrukcje na płaszczyźnie
21-22 Odkręca przykrywki
24 Buduje wieżę z 6 klocków

Rozwój mowy

Miesiąc życia Dziecko potrafi
2 Głuży – wydaje dźwięki jednosylabowe (aaa, uuu), czasem połączenie samogłoski i spółgłoski, np. guuu
6 Gaworzy –np. bababa,popopo
12-24 Wymawia proste wyrazy, które maja wartość komunikacyjną np. daj. nie, am , mama , tata itd.
24-36 Buduje zdania dwuwyrazowe, a w trzecim roku życia dłuższe. Jest komunikatywne.
36-7 lat Okres swoistej mowy dziecięcej. Około 4-5 roku życia pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż a późnej 5-6 r.ż głoska r , wcześniej realizowana jako l lub j.Dziecko 7-letnie mówi prawidłowo