Pracownicy sekretariatu nie wysyłają przypomnień o planowanych terminach wizyt.
Odbiór dokumentów odbywa się w sekretariacie poradni (ul. Krakowska102). Do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona, posiadająca dowód tożsamości umożliwiający jego identyfikację. Dane osoby upoważnionej muszą znaleźć się w treści pisemnego upoważnienia.
Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przygotowane są do odbioru osobistego po 7 dniach od daty posiedzenia zespołu orzekającego. W przypadku wybrania przez wnioskodawcę opcji wysyłki dokumentu, są one wysyłane w 8 dniu po posiedzeniu zespołu orzekającego, listem poleconym.
Opinie można odebrać osobiście po 30 dniach od daty ostatniego badania w poradni.
Pracownicy sekretariatu nie zawiadamiają wnioskodawców o tym, że dokument jest przygotowany do odbioru.
Kontaktując się mailowo lub telefonicznie z sekretariatem poradni można upewnić się czy dany dokument jest gotowy do odbioru.