TELEFON WSPARCIA PSYCHIATRYCZNEGO
538 579 554 (język polski)
663 222 260 (język ukraiński)
724 220 820 (język angielski)

ŚWIADCZENIA UDZIELANIE W RAMACH NFZ:

1. PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ ul. Samuela Lindego 19-21, 51-138 Wrocław, tel. 71 355 63 61
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci – NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE!
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
Zespół Leczenia Środowiskowego
2. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO +
ul. Ostrowskiego 13 c, 53-238 Wrocław, tel. 71 369 90 60
Poradnia Zdrowia Psychicznego
3. PRZYCHODNIA KOZANÓW
ul. Dokerska 9, 54-142 Wrocław, tel. 71 373 88 42
Poradnia Zdrowia Psychicznego
4. OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY CHORÓB ZAKAŹNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław, tel. 71 326 67 30
Poradnia Terapii Uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

POZOSTAŁE PLACÓWKI UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ W RAMACH NFZ
Informator NFZ – Gdzie się leczyć
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne